Wprowadzamy digitalny ład w środowisku pracy naszych Klientów

Wieloletnia współpraca z największymi podmiotami w branży

Wprowadzamy digitalny ład w środowisku pracy naszych Klientów

Wieloletnia współpraca z największymi podmiotami w branży

2021-01-21 bialy_ksztalt prawa

Co robimy?

Dane pozostają jednym z najważniejszych czynników budujących przewagę konkurencyjną w biznesie, a ich jakość i sposób dostępu determinuje możliwości rozwoju firm. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w przeprowadzaniu integracji i oczyszczaniu systemów bazodanowych, tworzymy rozwiązania, na których mogą polegać branże, opierające się na rzetelności informacji gospodarczej.

Budujemy nowe rozwiązania porządkujące oraz automatyzujące dane, pochodzące z rejestrów publicznych czyniąc je łatwiejsze do interpretacji przez naszych klientów. Poprzez agregację i analizę rejestrów hipotecznych, VAT oraz rejestrów biznesowych  usprawniamy przepływ informacji gospodarczych, dzięki czemu pomagamy chronić przed fraudami finansowymi oraz radykalnie przyspieszamy procesy w instytucjach finansowych oraz firmach budujących i zarządzających infrastrukturami technologicznymi.

Z wielką starannością podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych, dlatego dbamy o to, aby dostęp do naszych rozwiązań miały wyłącznie uprawnione do tego podmioty. Pomagamy zmieniać żmudne i długotrwałe procesy, dostarczając rzetelne dane o klientach w przyjaznej formie dla organizacji. 

PEWNOŚĆ

Korzystając z rozwiązań KCDO uzyskujecie Państwo gwarancję zgodności kwestii prawnych związanych z przetwarzaniem danych z aktualnymi przepisami. Jako specjaliści w tej dziedzinie chętnie doradzamy naszym klientom w tych wrażliwych zagadnieniach.

INNOWACYJNOŚĆ

Aby sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu rynkowemu na dane z rejestrów publicznych mamy cały czas otwarte głowy, dlatego nasz zespół pasjonatów danych i rozwiązań technicznych data science ciągle wprowadza nowe idee do ofert naszej firmy.

DOŚWIADCZENIE

Działamy na rynku od wielu lat. Ten czas pozwolił nam dobrze zrozumieć biznesowe procesy jakie wspieramy oraz przygotowywać nasze produkty i procesy na ciągle rosnące wyzwania związane z jakością danych i technologii, która ją przetwarza oraz dostarcza naszym klientom.

2021-01-21 bialy_ksztalt lewa

Aktualności

RECONEST Słowem wstępu

Pod pojęciem naszego produktu kryje się analiza rynku pierwotnego nieruchomości. Na rynek pierwotny składają się warunki, na podstawie których odbywa się transfer praw do nowych

Więcej »
2021-01-21 bialy_ksztalt prawa

Produkty

Zintegruj dane z publicznych baz rejestrów ze swoim systemem i uczyń je łatwiejsze do interpretacji biznesowej

Bazy z których korzystamy:
Księgi Wieczyste | KRS | REGON | VAT | MSiG | CEPiK | CRBR | Sprawozdania finansowe

Ważne dla branży:

Banki, Firmy windykacyjne, Detektywi, Kancelarie prawne

Rozwiąż swoje problemy związane ze służebnością przesyłu i inwentaryzacją sieci

Informacje, które ułatwią prace biznesu: Właściciele działek | treści służebności | inwentaryzacja sieci

Ważne dla branży:

Branża Utilities, właściciele sieci przesyłowych

Uzyskaj dostęp do kompleksowej analizy rynku pierwotnego nieruchomości

Informacje, które ułatwią prace biznesu:
Zbywalność mieszkań | grupy docelowe | trendy na rynku

Ważne dla :

Firmy deweloperskie, agencje nieruchomości

logo_filestock

Jako KCDO jesteśmy administratorem wielu zbiorów danych otwartych, w związku z tym możemy je przeszukiwać po dowolnych kryteriach i udostępnić w najbardziej dogodnej dla Państwa formie oraz opracować je korzystając z technik data science i AI.

logo_filestock

Jako KCDO jesteśmy administratorem wielu zbiorów danych otwartych, w związku z tym możemy je przeszukiwać po dowolnych kryteriach i udostępnić w najbardziej dogodnej dla Państwa formie oraz opracować je korzystając z technik data science i AI.

REJESTRY

Księgi Wieczyste

Oferujemy standardowo „szyte na miarę” możliwości znalezienia informacji, których Państwo potrzebują do procesów biznesowych. Nadmienić należy, iż dane te przekazywane są podmiotom z uzasadnionym interesem prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Celem poznania pełnej oferty prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@kcdo.pl

Opisy aktualne i pełne

Gwarancja aktualności danych na dzień zamówienia

pozostałe źródła danych:

KRS | REGON | VAT
MSiG | CEPiK | CRBR
Sprawozdania finansowe

Umożliwiamy dostęp do baz danych KCDO za pomocą dowolnego kanału komunikacji:

REST API

SFTP

E - MAIL

Możliwość integracji z własnymi systemami

Automatyczne składanie zapytań

Prosty system wymiany plików

Gwarancja wysokich standardów bezpieczeństwa

Formaty danych

Json, xml, html, pdf, csv, xlsx

Json, xml, html, pdf, csv, xlsx

Json, xml, html, pdf, csv, xlsx

Odpisy aktualne i pełne​

Gwarancja aktualności danych na dzień zamówienia​

Możliwość integracji z własnymi systemami

REST API

SFTP

E - MAIL

Automatyczne składanie zapytań

REST API

SFTP

E - MAIL

Prosty system wymiany plików

REST API

SFTP

E - MAIL

Gwarancja wysokich standardów bezpieczeństwa

REST API

SFTP

E - MAIL

Formaty danych

REST API

Json, xml, html, pdf, csv, xlsx

SFTP

Json, xml, html, pdf, csv, xlsx

E - MAIL

Json, xml, html, pdf, csv, xlsx

Odpisy aktualne i pełne​

Gwarancja aktualności danych na dzień zamówienia​

REJESTRY

Księgi Wieczyste

Oferujemy standardowo „szyte na miarę” możliwości znalezienia informacji, których Państwo potrzebują do procesów biznesowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane mogą być przekazywane tylko podmiotom z uzasadnionym interesem prawnym. Celem poznania pełnej oferty prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sales@kcdo.pl

Pozostałe źródła danych:

KRS | REGON | VAT
MSiG | CEPiK | CRBR
Sprawozdania finansowe

REST API

SFTP

E - MAIL

Możliwość integracji z własnymi systemami

Automatyczne składanie zapytań

Prosty system wymiany plików

Gwarancja wysokich standardów bezpieczeństwa

Formaty danych

Json, xml, html, pdf, csv, xlsx

Json, xml, html, pdf, csv, xlsx

Json, xml, html, pdf, csv, xlsx

Odpisy aktualne i pełne

Gwarancja aktualności danych na dzień zamówienia

logo_geodivision

Przełom w zarządzaniu służebnościami przesyłu i infrastruktury technologicznej.

Pomagamy właścicielom sieci przesyłowych w pełnej inwentaryzacji sieci przesyłowej poprzez dostarczenie danych odnośnie gruntów przez jakie ona przechodzi, struktury i danych właścicieli działek oraz informacji o numerach ksiąg wieczystych wraz z dostarczeniem pełnej ich treści. Ofertę tę kierujemy również do właścicieli i projektantów innych typów infrastruktury technologicznej.

Dlaczego warto?

Przyspieszenie procesu biznesowego oraz lepsze planowanie i kontrola

Oferujemy zautomatyzowane pozyskiwania oraz przetwarzania niezbędnych danych do Państwa biznesowych procesów.  Naszym klientom skracamy czas realizacji części inwentaryzacyjnej nawet o 95%.

Rozpoczęcie działań od interpretacji stanów prawnych, pozwala na bardzo dokładne zaplanowanie całego procesu regulacji i dzięki odświeżaniu danych ciągłej kontroli nad jego postępami.

Zwiększenie jakości danych w operacjach biznesowych

Wykorzystanie autorskiego mechanizmu geodivision zmniejsza ryzyko pominięć oraz błędów dzięki minimalizacji czynnika ludzkiego w obróbce danych.

Nasze algorytmy sprawdzają jakość danych i pomagają w ich interpretacji oraz poinformują o możliwych nieścisłościach, tak aby Państwa procesy mogły działać na najwyższym możliwym poziomie.

Lepsze zarządzanie ryzykiem albo całkowita mitygacja ryzyka

Zmniejszenie ilości procesów sądowych związanych ze zgłaszanymi roszczeniami oraz skuteczną identyfikacją przypadków gdzie można wykorzystać fakt zasiedzenia. Również przetworzenie danych odnośnie całości sieci infrastrukturalnej w relatywnie krótkim czasie umożliwia dopasowanie odpowiedniej strategii do realnej sytuacji stanu prawnego gruntów.

logo_geodivision

Przełom w zarządzaniu służebnościami przesyłu i infrastruktury technologicznej.

Pomagamy właścicielom sieci przesyłowych w pełnej inwentaryzacji sieci przesyłowej poprzez dostarczenie danych odnośnie gruntów przez jakie ona przechodzi, struktury i danych właścicieli działek oraz informacji o numerach ksiąg wieczystych wraz z dostarczeniem pełnej ich treści. Ofertę tę kierujemy również do właścicieli i projektantów innych typów infrastruktury technologicznej.

Dlaczego warto?

Przyspieszenie procesu biznesowego oraz lepsze planowanie i kontrola

Oferujemy zautomatyzowane pozyskiwania oraz przetwarzania niezbędnych danych do Państwa biznesowych procesów.  Naszym klientom skracamy czas realizacji części inwentaryzacyjnej nawet o 95%.

Rozpoczęcie działań od interpretacji stanów prawnych, pozwala na bardzo dokładne zaplanowanie całego procesu regulacji i dzięki odświeżaniu danych ciągłej kontroli nad jego postępami

Zwiększenie jakości danych w operacjach biznesowych

Wykorzystanie autorskiego mechanizmu geodivision zmniejsza ryzyko pominięć oraz błędów dzięki minimalizacji czynnika ludzkiego w obróbce danych.

Nasze algorytmy sprawdzają jakość danych i pomagają w ich interpretacji oraz poinformują o możliwych nieścisłościach, tak aby Państwa procesy mogły działać na najwyższym możliwym poziomie.

Lepsze zarzadzanie ryzykiem albo całkowita mitygacja ryzyka

Zmniejszenie ilości  procesów sądowych związanych ze zgłaszanymi roszczeniami oraz skuteczną identyfikacją przypadków gdzie można wykorzystać fakt zasiedzenia. Również przetworzenie danych odnośnie całości sieci infrastrukturalnej w relatywnie krótkim czasie umożliwia dopasowanie odpowiedniej strategii do realnej sytuacji stanu prawnego gruntów.

logo_reckonest

Dla szeroko pojętego przemysłu budowlanego i dla grup konsumenckich zrozumienie trendów na rynku pierwotnym jest bardzo ważne. Skonstruowaliśmy unikalny system budowania szczegółowych raportów analitycznych przedstawiający aktualne trendy na rynku pierwotnym mieszkań dla dowolnego miejsca w Polsce.

logo_reckonest

Dla szeroko pojętego przemysłu budowlanego i dla grup konsumenckich zrozumienie trendów na rynku pierwotnym jest bardzo ważne. Skonstruowaliśmy unikalny system budowania szczegółowych raportów analitycznych przedstawiający aktualne trendy na rynku pierwotnym mieszkań dla dowolnego miejsca w Polsce.

Wybierając raporty Reckonest stworzone przez KCDO zyskujesz:

Pewne dane 

Nasze analizy opieramy w całości o dane upowszechnione w rejestrach publicznych. Nie trzeba dzięki temu opierać się na szczątkowych badaniach ankietowych, a można wykorzystywać wiedzę odnoście wszystkich inwestycji w dowolnym rejonie.

Szerokie spojrzenie 

Zyskasz dostęp do aktualnych trendów na rynku pod kątem zbywalności mieszkań o określonej liczbie pomieszczeń i metrażu wśród osób w danym wieku i aktualnej sytuacji mieszkaniowej.

Produkt szyty na miarę 

Chętnie dopasujemy wzór raportu pod konkretne potrzeby. Zakres danych jakimi dysponujemy pozwala na tworzenie tysięcy różnych zestawień albo nawet dostarczenia rozwiązania klasy BI

2021-01-21 bialy_ksztalt lewa

Kontakt

Krajowe Centrum Danych Otwartych Sp. z o. o.