logo fundusze

Blog

Podziel się

Klienci zadają nam pytania, co będzie dla Nich oznaczała ewentualna zmiana odległości na 700 metrów od budynków mieszkalnych dla farm wiatrowych i czy nasze algorytmy znajdą dla nich działki na potrzeby takich inwestycji? Jak widać, tak.
Prezentujemy infografikę, która obrazuje realny business case symulacji zmiany odległości na 700 metrów z 500 metrów (+50 m bufor) dla naszego Klienta, dla którego przeanalizowaliśmy województwo podlaskie. Klient wyraził zgodę na anonimowe upublicznienie symulacji. Symulacja nie prezentuje MPZP/Studium, uwzględnia jednak kilkadziesiąt ze 150 udostępnianych przez KCDO innych parametrów zdefiniowanych przez Klienta m.in. odległości od GPZ, geometrię działek, użytki.
Każda analiza wykonywana dla Klienta ma charakter indywidualny a jej wynik jest uzależniony od kryteriów i potrzeb biznesowych zdefiniowanych przez Klienta.
W razie pytań, zapraszamy do kontaktu na oze@kcdo.pl lub sales@kcdo.pl

Podziel się